Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα επέφερε ο υπουργός Γιώργος ΠαπακωνσταντίνουΣειρά τροποποιήσεων επέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στο νομοσχέδιο για τα τα αυθαίρετα και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναγνώρισε ότι οι νέες βελτιώσεις γίνονται προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με το ΣτΕ ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αλλαγές στο νομοσχέδιο, εφόσον, όπως είπε, η χρησιμότητα τους καταδειχθεί από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες αλλαγές που παρουσίασε ο υπουργός συνίστανται στα εξής:
- Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου, δηλαδή έως 28.7.2011 και όχι, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί, για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν έως 28.4.2010.
- Προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση από τη δημοσίευση του νόμου και μετά είναι η υπεύθυνη δήλωση από ιδιοκτήτη και μηχανικό, που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτηρίου.
- Θεσπίζεται ενιαίος χρόνος αναστολής των κυρώσεων για τα αυθαίρετα είτε είναι εντός είτε εκτός σχεδίου. Ο χρόνος αυτός είναι τα 30 χρόνια.
- Απαλείφεται η διάταξη που προέβλεπε αναστολή των κυρώσεων για 20 χρόνια για τα εντός σχεδίου αυθαίρετα και για 40 χρόνια για τα εκτός σχεδίου, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα με το ΣτΕ. Στη θέση της προστίθεται νέα διάταξη που ορίζει ότι μέσα σε 20 χρόνια από την έναρξη του νέου νόμου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός από τους Δήμους στους οποίους θα δηλώνονται οι αυθαίρετες κατασκευές. Για τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα όμως αν ο πολεοδομικός σχεδιασμός, και μετά τα 30 έτη, δεν τα λαμβάνει υπόψη του, τότε τα αυθαίρετα θα διατηρούνται αν ο ιδιοκτήτης έχει αποκτήσει όμορο οικόπεδο ή τμήμα όμορου οικοπέδου για τη συμπλήρωση αρτιότητας διαφορετικά θα πρέπει να ξαναπληρώσει πρόστιμο.
- Θα μπορούν να μεταβιβαστούν τα αυθαίρετα προ του 1955 και όσα έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση ή έχουν νομιμοποιηθεί με παλαιότερες ρυθμίσεις.
- Για τα αυθαίρετα που δεν είναι πρώτη κατοικία το πρόστιμο θα είναι υψηλότερο, αν έχουν γίνει σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης (πχ. Μύκονος) και θα είναι χαμηλότερο αν έχει γίνει σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης.
- Ποσοστό έως 15% των προστίμων πάει στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς στη συνέχεια να επιβαρύνονται οι ιδιόκτητες πρόσθετα για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές που κανονικά θα βάρυναν την ανέγερση της αυθαίρετης κατασκευής.
-Έκπτωση 50% θα έχει το πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές σε υπόγεια, σοφίτες και πατάρι.
Αναλυτικά, οι συντελεστές υπολογισμού των προστίμων, όπως κατατέθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής από τον κ. Παπακωνσταντίνου έχουν ως εξής:
- σε αυθαίρετο με οικοδομική άδεια ο συντελεστής είναι 1.0 και χωρίς οικοδομική άδεια ο συντελεστής είναι 2.0
- σε αυθαίρετο εντός σχεδίου ή οικισμού ο συντελεστής είναι 1,0
- σε εκτός σχεδίου ή οικισμού ο συντελεστής είναι 1.7
- εάν είναι κύρια και μοναδική κατοικία ο συντελεστής είναι 0.4, εάν είναι άλλη κατοικία ο συντελεστής είναι 0.5 για τιμή ζώνης μεγαλύτερη ή ίση από 1000 ευρώ και 0.6 για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 1000 ευρώ. Ο συντελεστής αυθαιρέτου που η χρήση του είναι τουριστική ή βιομηχανική ή τη βιομηχανία ο συντελεστής είναι 0.6 και αν το αυθαίρετο χρησιμοποιείται για άλλη επιχείρηση ο συντελεστής είναι 0.6.
- εάν με το αυθαίρετο έχει γίνει αλλαγή χρήσης ο συντελεστής είναι 1.4.
- στις περιπτώσεις που με το αυθαίρετο έχει γίνει υπέρβαση στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων, αν το αυθαίρετο καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.0, αν καταλαμβάνει 50 έως 100% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.3, εάν καταλαμβάνει από 100 έως 200% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.6 κι αν καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 200% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.9.
- Αν με το αυθαίρετο έχει γίνει υπέρβαση στο ύψος κάτω του 20% ο συντελεστής είναι 1.2 και αν είναι πάνω του 20% από το επιτρεπόμενο ύψος ο συντελεστής είναι 1.4. Αντίστοιχοι είναι οι συντελεστές με βάση τους οποίους θα υπολογίζεται ξεχωριστά το πρόστιμο για τα τετραγωνικά με τα οποία έχει γίνει υπέρβαση σε υπόγεια, πατάρια και σοφίτες με έκπτωση 50%
- Εάν με το αυθαίρετο έχει γίνει υπέρβαση της κάλυψης μικρότερη του 20% ο συντελεστής είναι 1.2 και αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη του 20% είναι 1.4.
- Εάν έχει γίνει παραβίαση μικρότερη του 20% των υποχρεωτικών απόστασεων κτισμάτων ο συντελεστής είναι 1.2 κι αν έχει γίνει παραβίαση της πλάγιας απόστασης μεγαλύτερη του 20% ο συντελεστής είναι 1.4.
- Αν έχει γίνει αυθαίρετο σε ποσοστό μικρότερο του 20% πάνω στην πρασιά ο συντελεστής είναι 1.4, και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ο συντελεστής είναι 1.8.
- Στις πισίνες ο συντελεστής είναι 0.5.
- Εισάγεται κοινωνικός συντελεστής 0.5 για τα ΑΜΕΑ με ατομικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ οικογενειακό όταν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία.
- Εισάγεται συντελεστής παλ.αιότητας 0.2 για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις είχαν γίνει μέχρι 31.1.1983 και συντελεστής 0.8 για αυθαίρετες κατασκευές από 31.1.1983 έως 31.12.2003.
- Τέλος, για λοιπές πολεοδομικές και κτηριοδομικές παραβάσεις το πρόστιμο είναι 500 ευρώ ανά παράβαση.
Ανακοινώνοντας τις βελτιώσεις στους συντελεστές για τον υπολογισμό των προστίμων, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα ενδεικτικές περιπτώσεις για το πώς θα διαμορφωθούν τα πρόστιμα ανάλογα με την τιμή ζώνης κάθε περιοχής και τον αριθμό των τ.μ. Σύμφωνα με τα παραδείγματα αυτά:
- Για πρώτη κατοικία με οικοδομική άδεια εντός σχεδίου και μικρότερη από 50% υπέρβαση δόμησης σε περιοχή με τιμή ζώνης τα 1500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 9.000 ευρώ
- Για πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εντός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 18.000 ευρώ
- Για πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 20.400 ευρώ
- Για δεύτερη κατοικία με οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου με υπέρβαση δόμησης μεγαλύτερη του 50%, τιμή ζώνης 700 ευρώ και αυθαιρεσία 100 τ.μ το πρόστιμο θα είναι 8.925
- Για δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης τα 700 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 17.850 ευρώ
- Για δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 25.500 ευρώ.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Παπακωνσταντίνου, μεταξύ άλλων, διαβεβαίωσε ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε αποτρέποντας την δημιουργία μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση προχωρεί σε συγκεκριμένες πράξεις για τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου όπως είναι:
- η ανάρτηση δασικών χαρτών από το ΥΠΕΚΑ που έχει ξεκινήσει εδώ και ενάμιση χρόνο, διασφαλίζοντας έτσι την νομιμότητα και το δικαίωμα του πολίτη σε ενστάσεις
- η θέσπιση με μεγάλη ακρίβεια προστατευόμενων περιοχών και η διαμόρφωση φορέων διαχείρισης που ενισχύονται οικονομικά από το Πράσινο Ταμείο και
- η σύνδεση της ρύθμισης για τα αυθαίρετα με τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό που θα διαφυλάττει αδόμητες ζώνες και επιφέρει ένα ισοζύγιο στο περιβάλλον.
Η ΝΔ και ο ΛΑΟΣ τάσσονται υπέρ της αρχής του νομοθετήματος, ενώ κατά του σχεδίου νόμου τάσσονται τα κόμματα της Αριστεράς ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) τα οποία αντέδρασαν έντονα τόσο για την ουσία του νομοσχεδίου, όσο και για τις τροποποιήσεις που έγιναν, κάνοντας μάλιστα λόγο για νέο νομοσχέδιο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης (ΝΔ) αφού επικρότησε τις βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, απευθυνόμενος προς την κυβερνητική πτέρυγα την «καλωσόρισε» στη «σφαίρα της κοινής λογικής» και δήλωσε ότι η ΝΔ χαίρεται που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντιλήφθηκε ότι υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστεί το θέμα των αυθαιρέτων.
Ως προς τις αλλαγές που επήλθαν ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μεν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, επεσήμανε, όμως, ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιμένει στο να καθοριστεί ενιαίος χρόνος αναστολής των κυρώσεων για τα αυθαίρετα, είτε είναι εντός, είτε εκτός σχεδίου, στα 40 χρόνια (από 30 όπως καθορίστηκαν) καθώς έτσι η ρύθμιση θα είναι πιο "εύπεπτη". Επίσης, ενώ χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι συνδέεται η έναρξη του νέου νόμου με την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, σημείωσε ότι τίθεται ένα θέμα με τον καθορισμό των 20 χρόνων γι' αυτό.
Καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο, εκ μέρους του ΚΚΕ η Διαμάντω Μανωλάκου δήλωσε ότι το κόμμα της τάσσεται κατά, όχι μόνο για λόγους ιδεολογικούς, αλλά γιατί εξαπολύεται μια ληστρική αντιλαϊκή πολιτική, ενώ δεν μπαίνουν όρια και εξαιρέσεις στα υπέρογκα χαράτσια μεταξύ των λαϊκών αυθαίρετων και αυτών των πλουσίων. Όπως ανέφερε, υπολογίζονται σε δεκάδες δισ. ευρώ τα έσοδα από κυρώσεις, πρόστιμα, αδειοδοτήσεις, ιδιωτικοποίηση αντικειμένου του Δημοσίου κλπ και στα 800 εκατ. μόνο από τα παράβολα υπαγωγής στη διαδικασία, μέχρι το τέλος του έτους.
Από τον ΛΑΟΣ ο Αλ. Χρυσανθακόπουλος αφού δήλωσε την συμφωνία του κόμματός του με την ουσία του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να συνυπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο οι εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα που υπάρχουν σε όλη χώρα. Εξέφρασε, ωστόσο, την διαφωνία του κόμματός του με την διάταξη που προβλέπει την δημιουργία Τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού.
«Δεν πρόκειται για νομιμοποίηση, αλλά για αναστολή των κυρώσεων», σημείωσε η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη, η οποία εκτίμησε πως οι τροποποιήσεις που έγιναν είναι δυσμενέστερες για το περιβάλλον και το τελικό σχέδιο βρίθει φωτογραφικών διατάξεων για νομιμοποίηση παρανομιών.
Υπερψηφίζει επί της αρχής η Δημοκρατική Συμμαχία
Την πρόθεση της Δημοκρατικής Συμμαχίας να υπερψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων ανακοίνωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης, έπειτα από την υιοθέτηση, όπως είπε, των προτάσεων του κόμματος.
Κάλεσε παράλληλα τον κ. Παπακωνσταντίνου να δώσει οριστικές λύσεις, «βάζοντας τίτλους τέλους στη διαιώνιση της παρανομίας και της αυθαιρεσίας». «Στο πλαίσιο αυτό, επιμένουμε ότι το υπουργείο οφείλει να εξετάσει τη νομιμοποίηση τόσο των εντός όσο και των εκτός σχεδίου περιοχών για 40 έτη, να υιοθετήσει κοινωνικά κριτήρια κατά την επιβολή προστίμων, όπως και να ελεγχθούν όχι μόνο υπερβάσεις κάλυψης, αλλά και υπερβάσεις όγκου», τόνισε ο κ. Αυγενάκης.
Το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση και τη ψήφιση στα άρθρα του την ερχόμενη Τρίτη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://www.naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου