Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα επέφερε ο υπουργός Γιώργος ΠαπακωνσταντίνουΣειρά τροποποιήσεων επέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στο νομοσχέδιο για τα τα αυθαίρετα και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναγνώρισε ότι οι νέες βελτιώσεις γίνονται προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με το ΣτΕ ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αλλαγές στο νομοσχέδιο, εφόσον, όπως είπε, η χρησιμότητα τους καταδειχθεί από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες αλλαγές που παρουσίασε ο υπουργός συνίστανται στα εξής:
- Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου, δηλαδή έως 28.7.2011 και όχι, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί, για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν έως 28.4.2010.
- Προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση από τη δημοσίευση του νόμου και μετά είναι η υπεύθυνη δήλωση από ιδιοκτήτη και μηχανικό, που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτηρίου.
- Θεσπίζεται ενιαίος χρόνος αναστολής των κυρώσεων για τα αυθαίρετα είτε είναι εντός είτε εκτός σχεδίου. Ο χρόνος αυτός είναι τα 30 χρόνια.
- Απαλείφεται η διάταξη που προέβλεπε αναστολή των κυρώσεων για 20 χρόνια για τα εντός σχεδίου αυθαίρετα και για 40 χρόνια για τα εκτός σχεδίου, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα με το ΣτΕ. Στη θέση της προστίθεται νέα διάταξη που ορίζει ότι μέσα σε 20 χρόνια από την έναρξη του νέου νόμου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός από τους Δήμους στους οποίους θα δηλώνονται οι αυθαίρετες κατασκευές. Για τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα όμως αν ο πολεοδομικός σχεδιασμός, και μετά τα 30 έτη, δεν τα λαμβάνει υπόψη του, τότε τα αυθαίρετα θα διατηρούνται αν ο ιδιοκτήτης έχει αποκτήσει όμορο οικόπεδο ή τμήμα όμορου οικοπέδου για τη συμπλήρωση αρτιότητας διαφορετικά θα πρέπει να ξαναπληρώσει πρόστιμο.
- Θα μπορούν να μεταβιβαστούν τα αυθαίρετα προ του 1955 και όσα έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση ή έχουν νομιμοποιηθεί με παλαιότερες ρυθμίσεις.
- Για τα αυθαίρετα που δεν είναι πρώτη κατοικία το πρόστιμο θα είναι υψηλότερο, αν έχουν γίνει σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης (πχ. Μύκονος) και θα είναι χαμηλότερο αν έχει γίνει σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης.
- Ποσοστό έως 15% των προστίμων πάει στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς στη συνέχεια να επιβαρύνονται οι ιδιόκτητες πρόσθετα για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές που κανονικά θα βάρυναν την ανέγερση της αυθαίρετης κατασκευής.
-Έκπτωση 50% θα έχει το πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές σε υπόγεια, σοφίτες και πατάρι.
Αναλυτικά, οι συντελεστές υπολογισμού των προστίμων, όπως κατατέθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής από τον κ. Παπακωνσταντίνου έχουν ως εξής:
- σε αυθαίρετο με οικοδομική άδεια ο συντελεστής είναι 1.0 και χωρίς οικοδομική άδεια ο συντελεστής είναι 2.0
- σε αυθαίρετο εντός σχεδίου ή οικισμού ο συντελεστής είναι 1,0
- σε εκτός σχεδίου ή οικισμού ο συντελεστής είναι 1.7
- εάν είναι κύρια και μοναδική κατοικία ο συντελεστής είναι 0.4, εάν είναι άλλη κατοικία ο συντελεστής είναι 0.5 για τιμή ζώνης μεγαλύτερη ή ίση από 1000 ευρώ και 0.6 για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 1000 ευρώ. Ο συντελεστής αυθαιρέτου που η χρήση του είναι τουριστική ή βιομηχανική ή τη βιομηχανία ο συντελεστής είναι 0.6 και αν το αυθαίρετο χρησιμοποιείται για άλλη επιχείρηση ο συντελεστής είναι 0.6.
- εάν με το αυθαίρετο έχει γίνει αλλαγή χρήσης ο συντελεστής είναι 1.4.
- στις περιπτώσεις που με το αυθαίρετο έχει γίνει υπέρβαση στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων, αν το αυθαίρετο καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.0, αν καταλαμβάνει 50 έως 100% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.3, εάν καταλαμβάνει από 100 έως 200% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.6 κι αν καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 200% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.9.
- Αν με το αυθαίρετο έχει γίνει υπέρβαση στο ύψος κάτω του 20% ο συντελεστής είναι 1.2 και αν είναι πάνω του 20% από το επιτρεπόμενο ύψος ο συντελεστής είναι 1.4. Αντίστοιχοι είναι οι συντελεστές με βάση τους οποίους θα υπολογίζεται ξεχωριστά το πρόστιμο για τα τετραγωνικά με τα οποία έχει γίνει υπέρβαση σε υπόγεια, πατάρια και σοφίτες με έκπτωση 50%
- Εάν με το αυθαίρετο έχει γίνει υπέρβαση της κάλυψης μικρότερη του 20% ο συντελεστής είναι 1.2 και αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη του 20% είναι 1.4.
- Εάν έχει γίνει παραβίαση μικρότερη του 20% των υποχρεωτικών απόστασεων κτισμάτων ο συντελεστής είναι 1.2 κι αν έχει γίνει παραβίαση της πλάγιας απόστασης μεγαλύτερη του 20% ο συντελεστής είναι 1.4.
- Αν έχει γίνει αυθαίρετο σε ποσοστό μικρότερο του 20% πάνω στην πρασιά ο συντελεστής είναι 1.4, και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ο συντελεστής είναι 1.8.
- Στις πισίνες ο συντελεστής είναι 0.5.
- Εισάγεται κοινωνικός συντελεστής 0.5 για τα ΑΜΕΑ με ατομικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ οικογενειακό όταν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία.
- Εισάγεται συντελεστής παλ.αιότητας 0.2 για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις είχαν γίνει μέχρι 31.1.1983 και συντελεστής 0.8 για αυθαίρετες κατασκευές από 31.1.1983 έως 31.12.2003.
- Τέλος, για λοιπές πολεοδομικές και κτηριοδομικές παραβάσεις το πρόστιμο είναι 500 ευρώ ανά παράβαση.
Ανακοινώνοντας τις βελτιώσεις στους συντελεστές για τον υπολογισμό των προστίμων, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα ενδεικτικές περιπτώσεις για το πώς θα διαμορφωθούν τα πρόστιμα ανάλογα με την τιμή ζώνης κάθε περιοχής και τον αριθμό των τ.μ. Σύμφωνα με τα παραδείγματα αυτά:
- Για πρώτη κατοικία με οικοδομική άδεια εντός σχεδίου και μικρότερη από 50% υπέρβαση δόμησης σε περιοχή με τιμή ζώνης τα 1500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 9.000 ευρώ
- Για πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εντός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 18.000 ευρώ
- Για πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 20.400 ευρώ
- Για δεύτερη κατοικία με οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου με υπέρβαση δόμησης μεγαλύτερη του 50%, τιμή ζώνης 700 ευρώ και αυθαιρεσία 100 τ.μ το πρόστιμο θα είναι 8.925
- Για δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης τα 700 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 17.850 ευρώ
- Για δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 25.500 ευρώ.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Παπακωνσταντίνου, μεταξύ άλλων, διαβεβαίωσε ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε αποτρέποντας την δημιουργία μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση προχωρεί σε συγκεκριμένες πράξεις για τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου όπως είναι:
- η ανάρτηση δασικών χαρτών από το ΥΠΕΚΑ που έχει ξεκινήσει εδώ και ενάμιση χρόνο, διασφαλίζοντας έτσι την νομιμότητα και το δικαίωμα του πολίτη σε ενστάσεις
- η θέσπιση με μεγάλη ακρίβεια προστατευόμενων περιοχών και η διαμόρφωση φορέων διαχείρισης που ενισχύονται οικονομικά από το Πράσινο Ταμείο και
- η σύνδεση της ρύθμισης για τα αυθαίρετα με τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό που θα διαφυλάττει αδόμητες ζώνες και επιφέρει ένα ισοζύγιο στο περιβάλλον.
Η ΝΔ και ο ΛΑΟΣ τάσσονται υπέρ της αρχής του νομοθετήματος, ενώ κατά του σχεδίου νόμου τάσσονται τα κόμματα της Αριστεράς ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) τα οποία αντέδρασαν έντονα τόσο για την ουσία του νομοσχεδίου, όσο και για τις τροποποιήσεις που έγιναν, κάνοντας μάλιστα λόγο για νέο νομοσχέδιο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης (ΝΔ) αφού επικρότησε τις βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, απευθυνόμενος προς την κυβερνητική πτέρυγα την «καλωσόρισε» στη «σφαίρα της κοινής λογικής» και δήλωσε ότι η ΝΔ χαίρεται που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντιλήφθηκε ότι υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστεί το θέμα των αυθαιρέτων.
Ως προς τις αλλαγές που επήλθαν ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μεν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, επεσήμανε, όμως, ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιμένει στο να καθοριστεί ενιαίος χρόνος αναστολής των κυρώσεων για τα αυθαίρετα, είτε είναι εντός, είτε εκτός σχεδίου, στα 40 χρόνια (από 30 όπως καθορίστηκαν) καθώς έτσι η ρύθμιση θα είναι πιο "εύπεπτη". Επίσης, ενώ χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι συνδέεται η έναρξη του νέου νόμου με την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, σημείωσε ότι τίθεται ένα θέμα με τον καθορισμό των 20 χρόνων γι' αυτό.
Καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο, εκ μέρους του ΚΚΕ η Διαμάντω Μανωλάκου δήλωσε ότι το κόμμα της τάσσεται κατά, όχι μόνο για λόγους ιδεολογικούς, αλλά γιατί εξαπολύεται μια ληστρική αντιλαϊκή πολιτική, ενώ δεν μπαίνουν όρια και εξαιρέσεις στα υπέρογκα χαράτσια μεταξύ των λαϊκών αυθαίρετων και αυτών των πλουσίων. Όπως ανέφερε, υπολογίζονται σε δεκάδες δισ. ευρώ τα έσοδα από κυρώσεις, πρόστιμα, αδειοδοτήσεις, ιδιωτικοποίηση αντικειμένου του Δημοσίου κλπ και στα 800 εκατ. μόνο από τα παράβολα υπαγωγής στη διαδικασία, μέχρι το τέλος του έτους.
Από τον ΛΑΟΣ ο Αλ. Χρυσανθακόπουλος αφού δήλωσε την συμφωνία του κόμματός του με την ουσία του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να συνυπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο οι εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα που υπάρχουν σε όλη χώρα. Εξέφρασε, ωστόσο, την διαφωνία του κόμματός του με την διάταξη που προβλέπει την δημιουργία Τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού.
«Δεν πρόκειται για νομιμοποίηση, αλλά για αναστολή των κυρώσεων», σημείωσε η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη, η οποία εκτίμησε πως οι τροποποιήσεις που έγιναν είναι δυσμενέστερες για το περιβάλλον και το τελικό σχέδιο βρίθει φωτογραφικών διατάξεων για νομιμοποίηση παρανομιών.
Υπερψηφίζει επί της αρχής η Δημοκρατική Συμμαχία
Την πρόθεση της Δημοκρατικής Συμμαχίας να υπερψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων ανακοίνωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης, έπειτα από την υιοθέτηση, όπως είπε, των προτάσεων του κόμματος.
Κάλεσε παράλληλα τον κ. Παπακωνσταντίνου να δώσει οριστικές λύσεις, «βάζοντας τίτλους τέλους στη διαιώνιση της παρανομίας και της αυθαιρεσίας». «Στο πλαίσιο αυτό, επιμένουμε ότι το υπουργείο οφείλει να εξετάσει τη νομιμοποίηση τόσο των εντός όσο και των εκτός σχεδίου περιοχών για 40 έτη, να υιοθετήσει κοινωνικά κριτήρια κατά την επιβολή προστίμων, όπως και να ελεγχθούν όχι μόνο υπερβάσεις κάλυψης, αλλά και υπερβάσεις όγκου», τόνισε ο κ. Αυγενάκης.
Το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση και τη ψήφιση στα άρθρα του την ερχόμενη Τρίτη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://www.naftemporiki.gr

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Νέες μειώσεις - σοκ σε μισθούς με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο - Αύξηση του ΦΠΑ


Νέες μειώσεις - σοκ σε μισθούς με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο
Μετά την παρουσίαση του επικαιροποιημένου Μνημονίου, έρχεται η  ανάγνωση του, η οποία είναι ιδιαίτερα επώδυνη για τους εργαζομένους, που θα δουν μισθούς και συντάξεις να συρρικνώνονται και τις τιμές των προϊόντων να αυξάνονται!

Οι τρεις «σωματοφύλακες» και η κυβέρνηση ανακοίνωσαν την Πέμπτη, ότι θα χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ύψους 1,74 δις ευρώ, εκτός των 14,33 δις ευρώ που ήδη προβλέπει ο Κρατικός Προϋπολογισμός, προκειμένου να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα από τα 22 δις ευρώ στα 17, ενώ για την διετία 2012 - 2014 έρχονται ...; και άλλα, για να εξοικονομηθούν 25 δις ευρώ!

Τα νέα «νέα μέτρα» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

-Μείωση 30% στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων

-εξοικονόμηση 1 δις τον χρόνο από το νέο μισθολόγιο (προκύπτει ψαλίδι 25% επιπλέον στους βασικούς μισθούς)

-μείωση κρατικών επιδοτήσεων για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των δημόσιων οργανισμών

-συρρίκνωση των λειτουργικών και μισθολογικών δαπανών στις ΔΕΚΟ

-Αύξηση του ΦΠΑ από 13% στο 23%

-Αύξηση στα τιμολόγια και τα εισιτήρια των ΔΕΚΟ

Με όλα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι την «νύφη» θα την πληρώσουν και πάλι οι πολίτες.
Πάντως ο κ. Παπακωνσταντίνου, παρουσιάζοντας στην Αθήνα το νέο πακέτο μέτρων - συνολικού ύψους 23 δισ. που ετοιμάζεται να λάβει η κυβέρνηση από το 2011 έως το 2015, είπε ότι στόχος είναι η μείωση του ελλείμματος στο 1% του ΣΕΠ (από 9,5% του ΑΕΠ περίπου το 2010). «Θα εξηγήσουμε στους έλληνες πολίτες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και θα ζητήσουμε τη στήριξή τους γι' αυτό τον δύσκολο δρόμο», σημείωσε.

Το πακέτο των μέτρων, όπως εξήγησε ο κ. Παπακωνσταντίνου θα αποτελείται κατά τα 2/3 από περικοπές δαπανών και κατά το 1/3 από αύξηση εσόδων.

- Το πρώτο μέρος του, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, αφορά πρόσθετα μέτρα για το 2011.
- Το δεύτερο είναι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της περιόδου 2012-2014, με μέτρα 8% του ΑΕΠ ή 18,3 δισ., ορισμένα εκ των οποίων περιγράφονται ήδη στο Μνημόνιο σε γενικές γραμμές.
- Τέλος η κυβέρνηση προσθέτει έναν ακόμη χρόνο, το 2015, εκτός Μνημονίου, κατά τον οποίο θέλει να μειώσει το έλλειμμα περαιτέρω κατά 3 δισ. ευρώ, όπως είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να ξεκινήσει διάλογο για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της περιόδου 2012-2014 με μέτρα 8% του ΑΕΠ ή 18,3 δισ. την ερχόμενη εβδομάδα, να το παρουσιάσει ώς το τέλος Μαρτίου, να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ώς τα μέσα Απριλίου και να ψηφισθεί ώς τα μέσα Μαΐου. Μάλιστα, χαρακτήρισε ακατανόητη τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αρνείται να προσέλθει στον διάλογο.

οι ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΉΣΕΙΣ. &ς το τέλος Μαρτίου, εξάλλου, ανακοίνωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου ότι θα είναι έτοιμο το στρατηγικό σχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις και θα προσληφθούν και οι σύμβουλοι για την αποτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας . Ο υπουργός Οικονομικών επανήλθε χθες στον στόχο για έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 50 δισ. ευρώ ώς «το 2015 και παραπέρα» τονίζοντας ότι είναι στόχος της κυβέρνησης και όχι του Μνημονίου. Το Μνημόνιο, πάντως, θέτει ως στόχο την είσπραξη 15 δισ. την τριετία ώς και το 2013. &στόσο, ενώ προεξόφλησε μια απόφαση για την επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δανείων σε 11 χρόνια, κάτι που είπε ότι είναι σημαντικό βήμα, περιορίσθηκε να αναφέρει ότι η επαναγορά μέρους του χρέους είναι στο τραπέζι ενώ δεν μίλησε ούτε για τη μείωση των επιτοκίων. «Εχουμε ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις».

Θα ληφθούν μέτρα 23 δισ.
ευρώ, που ξεπερνούν τον ορίζοντα του Μνημονίου ενώ ισχύει ο στόχος για τα 50 δισ.


Τα Κατά Τρόικα προβλήματα

τα προβλήματα που διαπίστωσε η έκθεση είναι τα εξής:

καθυστερήσεις στην επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησηςπέραν του οαεε. Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει εφαρμογή της τον Μάιο. το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων δεν έγινε όπως προβλεπόταν αρχικώς. οι ενδεικτικές αμοιβές και οι γεωγραφικοί περιορισμοί που παραμένουν στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος επισημαίνονται ως απογοητεύσεις και ενδεικτικές της ισχύος των κατεστημένων συμφερόντων. το νομοσχέδιο για τις επιχειρησιακές συμβάσεις χαρακτηρίζεται «κατώτερο των προσδοκιών». ή συλλογή των εσόδων το 2010 χαρακτηρίζεται απογοητευτική και τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής ανεπαρκή. ή συμπίεση των δαπανών που έγινε το 2010 για να αντισταθμισθεί η υστέρηση εσόδων αμφισβητείται, καθώς μπορεί να αντιπροσωπεύει απλώς μετάθεση δαπανών για αργότερα.
Για απόδειξη αποτυχίας μιλάει η Ν.Δ.

κεντρικό στόχο αποτελεί πλέον για τη Ν.. ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος καλείταισχεδόν ανοικτά να παραιτηθεί. Κατά την αξιωματική αντιπολίτευση, ο υπουργός οικονομικών έχει εξελιχθεί σε «αδύναμο κρίκο» για την κυβέρνηση και δεν αποκλείονται αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που θα αρχίζουν από το οικονομικό επιτελείο. υπό αυτό το πρίσμα, η Ν.. είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει τις επιθέσεις εναντίον του, επιδιώκοντας μια ενδεχόμενη αλλαγή φρουράς στο υπουργείο οικονομικών να ερμηνευθεί ως προϊόν των δικών της πιέσεων.

Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε, ουσιαστικά, και ο εκπρόσωπος της Ν.. Γιάννης Μιχελάκης, ο οποίος ξιφούλκησε χθεςκατά τουκ. Παπακωνσταντίνου με φόντο τις υπουργικές ανακοινώσεις γιατην επικαιροποίηση του Μνηνονίου. ο εκπρόσωπος της Ν.., επικαλούμενοςπαλαιότερες δηλώσεις του υπουργού, έκανε λόγο για «απόδειξη αποτυχίας» και κατέληξε με έμφαση: «Μετά από αυτό τι σκοπεύειο ίδιος να πράξει; Μπορεί και παραμένει ακόμη στη θέση του;».


Απελευθέρωση των τιμολογίων

απελευθέρωση των τιμολογίων στο ρεύμα, πλην των οικιακών, ώς το τέλος του 2011, προβλέπει η έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής για το Μνημόνιο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΕΗ θα μπορεί από το 2012 να καθορίζει ελεύθερα τα εμπορικά, επιχειρηματικά και αγροτικά της τιμολόγια, με βάση τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, και όχι όπως σήμερα που ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. επίσης τα τιμολόγια λιανικής πρόκειται μέσω ενός ειδικού μηχανισμού να αρχίσουν σταδιακά να αντανακλούν τις τρέχουσες τιμές χονδρικής.

Περισσότερα...

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

13χρονος κατατρόπωσε 4 λύκους χάρη στους MegadethΑνάμεσα σε τέσσερις λύκους βρέθηκε ο 13χρονος Walter Acre από τη Νορβηγία, ενώ γυρνούσε σπίτι του από το σχολείο στην πόλη Ράκεσταντ της Νορβηγίας.

Παρόλο που οι λύκοι πλησίασαν το παιδί με άγριες διαθέσεις, ο 13χρονος κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Ο Walter είχε ακούσει ότι δεν πρέπει κάποιος να αρχίσει να τρέχει αν βρεθεί κοντά σε κάποιο άγριο ζώο, αλλά πρέπει να κάνει κάτι για να το τρομάξει. Έτσι, έμεινε ακίνητος και ενώ τα ζώα ετοιμάζονταν να του επιτεθούν, έβγαλε το κινητό του και έπαιξε ένα τραγούδι του heavy metal συγκροτήματος Megadeth.


Ο ήχος της heavy metal μουσικής σάστισε τα άγρια ζώα, που έφυγαν κακήν κακώς.

Έτσι όχι μόνο κατάφερε να φτάσει με ασφάλεια στο σπίτι του, αλλά σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα Zvuki.ru, έδιωξε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και άλλο έναν λύκο που περιφερόταν κοντά στην αυλή του σπιτιού του...

http://www.skai.gr/

Πιέσεις Γιούνκερ για αύξηση κεφαλαίων του ταμείου διάσωσης, καλεί επιτακτικά τη γερμανική κυβέρνησηΟ πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και προεδρεύων της Ευρωζώνης Ζαν Κλοντ Γιούνκερ καλεί επιτακτικά τη γερμανική κυβέρνηση να συναινέσει στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του μηχανισμού διάσωσης του ευρώ.
«Είναι επιβεβλημένο να διατεθούν πραγματικά τα 440 δισ. ευρώ που αποφασίσαμε τον περασμένο Μάιο», λέει ο κ. Γιούνκερ σε συνέντευξή του στο περιοδικό Ντερ Σπίγκελ, που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα. «Είμαι βέβαιος ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν θα απορρίψει αυτό τον κοινό ευρωπαϊκό στόχο», προσθέτει ο κ. Γιούνκερ.
Ο προεδρεύων της Ευρωζώνης σημειώνει ότι η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα, η οποία στο πλαίσιο αυτό θα επωμιστεί μεγαλύτερα βάρη. «Για να καταστήσουμε την ασπίδα αποτελεσματικότερη, πρέπει χώρες όπως Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο να καταβάλλουν το μερίδιό τους», λέει ο κ. Γιούνκερ.
Αναφορικά με τη διεύρυνση της δράσης του μηχανισμού θεωρεί πιθανή την αγορά χρέους υπερχρεωμένων κρατών. «Θα ήταν λάθος να ορίσουμε ζώνες ταμπού», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Γιούνκερ απευθυνόμενος σε στελέχη του κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού του Βερολίνου που είχαν απορρίψει τις προηγούμενες ημέρες αλλαγές στο μηχανισμό διάσωσης του ευρώ.
Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο κ. Γιούνκερ για το συγκυβερνών κόμμα των Φιλελευθέρων FDP. «Με τρομάζει ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι Γερμανοί φιλελεύθεροι διακυβεύουν την ευρωπαϊκή τους κληρονομιά», λέει ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και προσθέτει: «Με θλίβει βαθύτατα ότι κάποιοι στο FDP αλληθωρίζουν προς λαϊκιστική γραμμή».
Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ διαμαρτύρεται επίσης ανοιχτά επειδή ο πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί και η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ τον παρέκαμψαν στην εκλογή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από ένα χρόνο. «Δεν πήρα ποτέ μία εξήγηση, γιατί δεν επετράπη να αναλάβω αυτό το αξίωμα, μολονότι το επιθυμούσαν οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη», λέει ο κ. Γιούνκερ, προσθέτοντας ότι «θα αναλάμβανα ευχαρίστως την αποστολή αυτή».
Στην ερώτηση αν η Άγκελα Μέρκελ είναι εξίσου καλή Ευρωπαία όσο ο Χέλμουτ Κολ ο κ. Γιούνκερ απαντά: «Ο Χέλμουτ Κολ ήταν καλός, και η Άγκελα Μέρκελ δεν είναι κακή, αλλά εν προκειμένω 'καλός' και 'δεν είναι κακός' σημαίνουν το ίδιο».

Περισσότερα...

Χωρίς λεωφορεία τη Δευτέρα από 11:00 - 16:00 η Αθήνα (Πεντάωρη στάση εργασίας)Πεντάωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρις τις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι στα μπλε λεωφορεία, λόγω γενικής συνέλευσης.

Εξάλλου τη Δευτέρα αρχίζει η διάθεση των ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρόμων.

Η τιμή της κάρτας για όλα τα μέσα ανέρχεται στα 450 ευρώ.

Στο μεταξύ, μιλώντας στο ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ Δημητρης Δημήτριου, είπε ότι το ελληνικό δημόσιο χάνει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τη λαθρεπιβίβαση στις αστικές συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με τον κ. Δημήτριου η μεγαλύτερη λαθρεπιβίβαση εντοπίζεται στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, όπου σε πολλές γραμμές ξεπερνά το 25%.

Περισσότερα...

Δημοσιοποιείται τη Δευτέρα το ογκώδες πόρισμα για το σκάνδαλο SiemensΧωρίς πειστική απάντηση για τις διαδρομές του μαύρου χρήματος της Siemens στα κομματικά ταμεία, δημοσιοποιείται τη Δευτέρα, στην ολοκληρωμένη του μορφή, το ογκώδες πόρισμα για το σκάνδαλο.

Η δημοσιοποίηση των 15 εμπλεκομένων, μετά από συνεχείς προσθαφαιρέσεις ονομάτων, προκάλεσε έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις και καταγγελίες ακόμα και για δικομματική συμφωνία κουκουλώματος της υπόθεσης.

Αιχμή αποτελεί και το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις που τους βαρύνουν είναι στην πλειονότητά τους παραγεγραμμένες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «Καθημερινή της Κυριακής»: «Η κοινή γνώμη, που δικαίως αξιώνει «κάθαρση» για τα ποσά που διοχετεύθηκαν από τα μαύρα ταμεία της γερμανικής εταιρείας σε κόμματα και πολιτικούς, διαπιστώνει με έκπληξη και οργή: Πρώτον, ότι ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. επέλεξαν να κινηθούν με βάση πολιτικές σκοπιμότητες και όχι την αναζήτηση της αλήθειας, όπως προκύπτει από τις προσθαφαιρέσεις, μέχρι την τελευταία στιγμή, των δεκαπέντε πολιτικών προσώπων που μπήκαν στο «κάδρο» της προανακριτικής. Δεύτερον, ότι η κυβέρνηση επιμένει στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης με τελικό προορισμό το Ειδικό Δικαστήριο, παρότι τυχόν αξιόποινες πράξεις είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα παραγεγραμμένες, όπως κατέδειξαν οι δικαστικές αποφάσεις για την υπόθεση Βατοπεδίου. Τρίτον, ότι οι πολύμηνες έρευνες της επιτροπής ουδέν αποκάλυψαν για «ροή» χρήματος στα κομματικά ταμεία από τη Siemens. Μένει να αποδειχθεί εάν η τροπή που προσλαμβάνει η υπόθεση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις θα αποτελέσει ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στην ήδη πληγείσα αξιοπιστία πολιτικής και πολιτικών, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, που έχει ούτως ή άλλως κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Κοινή είναι πλέον η αίσθηση ότι η αδυναμία κάθαρσης προκαλεί οργή, καθώς ο πήχυς των προσδοκιών είχε ανέβει σημαντικά, αλλά στο τέλος δεν επετεύχθη ούτε καν πολιτική κάθαρση».
Περισσότερα...